Hình thức học Nghề chính tại Phần Lan: Thực hành

Tại Phần Lan, việc học các kỹ năng lao động cần thiết trong cả ba loại bằng nghề Initial (Cơ Bản), Further (Nâng Cao/Cho người trưởng thành), và Specialist (Chuyên Gia) của sinh viên sẽ được thực hiện thông qua học tập qua thực hành hay còn gọi là qua Practical Trainings. Có thể khẳng định, Practical Trainings là hình thức học chính của sinh viên học Nghề.

Giáo dục nghề (VET) ở Phần Lan

Giáo dục nghề (VET) ở Phần Lan Bài viết bản quyền của RAB Giáo dục nghề (VET): Không có chỉ mỗi Giáo viên là người chịu trách nhiệm giảng dạy mà còn có các Hướng dẫn viên ở chỗ làm. Hướng dẫn viên chính là những cố vấn và chỉ dẫn sinh viên hoàn thành […]

Du học Điều dưỡng ở Phần Lan: học nghề hay đại học?

Du học Điều dưỡng ở Phần Lan: học nghề hay đại học? Điều dưỡng luôn là nghề có nhu cầu lao động cao ở các nước phát triển, trong đó có Phần Lan. Do tình hình dân số già, từ nay đến năm 2030, ước tính Phần Lan sẽ cần 200,000 nhân sự trong lĩnh […]

error: Content is protected !!