Phần Lan và Canada: Nước nào Lạnh hơn?

Mùa hè ngắn và ôn hòa, tháng 6 và 7 chỉ có 2-3 giờ là hoàng hôn và không có ban đêm. Ở cực Bắc thì mặt trời không lặn trong 73 ngày vào giữa mùa hè, lượng mưa hằng năm là 63 cm, phân bố trong bốn mùa. Mùa đông tương đối dài và lạnh, tuyết có thể xuất hiện vào tháng 10 tới tháng 4, trong đó từ tháng 1-3 có lượng tuyết tích tụ cao nhất. Mật độ bao phủ của tuyết và nhiệt độ trung bình của các ngày đông thay đổi từ Bắc vào Nam.

error: Content is protected !!