Học bổng

Updated: Tháng 7-8, 2023

Hightlights

Có gì
đáng chú ý?

Bạn có muốn bắt đầu hành trình du học Úc của mình bằng 1 học bổng? Úc có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế.  Hơn 1,000 học bổng dành cho sinh viên quốc tế được cung cấp tại các trường cao đẳng, đại học hàng đầu nước Úc cho năm học 2024-2025. 

University of Western Australia

$24,000 - $48,000 Scholarships

Dự định du học Úc vào năm 2024? HOT! Sinh viên hệ đại học có thể nhận được học bổng lên tới 48.000 đô la Úc trong 4 năm hoặc 36.000 đô la Úc trong 3 năm; sinh viên sau đại học có thể nhận được tới 24.000 đô la Úc.

TAFE NSW

$2,000 & 15% Scholarships

Học bổng $2,000 (AUD) dựa trên thành tích. Ứng viên phải là sinh viên quốc tế mới đã đăng ký hoặc có ý định đăng ký tại TAFE NSW trong một khóa học VET hoặc giáo dục đại học đã được phê duyệt có thời gian tối thiểu là 1 năm.

Học bổng 15% dựa trên thành tích. Áp dụng cho bộ thời gian của khóa học Higher Education (HE), người nộp đơn phải là sinh viên quốc tế mới có ý định đăng ký học tại TAFE NSW trong Học kỳ 1 năm 2024, trong một khóa học HE hoặc một lộ trình pathway dẫn đến một khóa học HE. 

University of Technology Sydney

20% - 100% Scholarships

UTS cung cấp một trong những chương trình học bổng hào phóng nhất tại Úc với số tiền lên tới 12 triệu đô la Úc được trao cho sinh viên quốc tế mỗi năm. Học bổng từ 20%, 50%, 100% ở các cấp học undegraduate và postgraduate