RAB, Talent Boost và Đại sứ Phần Lan

Ngày 21/3/2023, RAB Academy vinh dự được đóng góp tiếng nói uy tín của mình tại một sự kiện do Đại sứ quán Phần Lan tổ chức: Talent Boost.

Talent Boost do Business Finland tổ chức, nhằm thu hút nhân tài trên thế giới đến với Phần Lan. Hệ sinh thái Talent Boost cung cấp dịch vụ tư vấn, networking, tìm chỗ học, hỗ trợ tài chính – khởi nghiệp, hỗ trợ di trú thuận lợi nhất.

Nhân tài quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với Phần Lan, bao gồm đóng góp vào tỷ lệ việc làm cao, đóng góp vào năng lực sáng tạo của các công ty Phần Lan. Trong 10 năm tới, Phần Lan sẽ cần thêm 130 nghìn lao động có kỹ năng.

Đại diện RAB phát biểu tại sự kiện
Đại diện RAB, Đại sứ Phần Lan tại VN, và Giám đốc cao cấp của Business Finland

Featured Image >>> Normal WP

Liên hệ RAB
error: Content is protected !!