Ms. J.A.N (Julia)

FinLife with J.A.N: Khám phá hành trình học tập của con

Phần 3: Trải nghiệm văn hoá doanh nghiệp từ Việt Nam đến Phần Lan.

Experiencing Corporate Culture from Vietnam to Finland!!!

When I was working at VPBank, I was very fortunate to be part of the team that built the corporate culture alongside my colleagues, and gradually experienced the essence that has enabled VPBank to continuously break records in growth scale as it does today. The corporate culture at VPBank is built on the foundation of solidarity, creativity, and the desire to achieve higher goals. Here, each employee is encouraged to express themselves, contribute ideas, and participate in continuous improvement processes. Mutual respect and support have created a dynamic and cohesive working environment. Since coming to Finland, I still have that “professional habit” of always exploring and trying to experience the corporate culture at Marriott, where I am currently interning. Indeed, each place has its unique essence. My experience of Marriott’s culture is one of respecting differences, gratitude, and recognizing that everyone has their unique qualities. They celebrate these unique traits in each other, creating a civilized and cohesive corporate environment. At Marriott, I observe a high level of professionalism and a strong spirit of customer service. Every employee is meticulously trained in both etiquette and problem-solving skills to provide the best experience for customers. Openness, sincerity in communication, and appreciation of each individual’s contributions have fostered a positive working environment where everyone feels they are an essential part of the collective. In general, whether in Vietnam or Finland, corporate culture plays a crucial role in creating the distinctiveness and success of each organization. Respecting and promoting the unique values of each individual, combined with solidarity and shared aspirations, form a solid foundation for building a sustainable and thriving business.

Trải nghiệm một ngày team building đầy năng lượng

Trải nghiệm văn hoá doanh nghiệp từ Việt Nam đến Phần Lan!!!

Khi còn làm ở VPBank, mình đã rất may mắn được nằm trong team xây dựng văn hoá doanh nghiệp cùng các đồng nghiệp, và từng bước trải nghiệm cái “chất” để có VPBank liên tục phá vỡ các kỷ lục về quy mô tăng trưởng như hiện nay. Văn hoá doanh nghiệp tại VPBank được xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết, sáng tạo, và khát khao vươn tới những mục tiêu cao hơn. Tại đây, mỗi nhân viên đều được khuyến khích thể hiện bản thân, đóng góp ý tưởng và tham gia vào quá trình cải tiến liên tục. Sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau đã tạo nên một môi trường làm việc đầy năng động và gắn kết. Từ khi sang đến Phần Lan, mình vẫn cái “bệnh nghề nghiệp” ấy, vẫn luôn tìm hiểu và cố gắng trải nghiệm văn hoá doanh nghiệp của Marriott, nơi mình đang thực tập. Quả thực mỗi nơi có một cái chất riêng, mình trải nghiệm được cái chất ấy là sự tôn trọng sự khác biệt, lòng biết ơn và tất cả mọi người ai cũng có cái riêng, họ tôn vinh chất riêng ấy của nhau và tạo nên sự gắn kết văn minh của cả doanh nghiệp. Ở Marriott, mình thấy được sự chuyên nghiệp và tinh thần. 

Bản quyền bài viết và hình ảnh thuộc về tác giả.

RAB đăng dưới sự đồng ý của tác giả.

>> Cùng khám phá Kênh: “FinLife with J.A.N”:

error: Content is protected !!