Thông báo: Chính sách thu hộ học phí, từ 9.2024

Để tiếp tục triển khai các chương trình du học nghề Phần Lan, RAB xin thông báo về việc thu hộ học phí cho trường, áp dụng từ ngày 01/09/2024.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm:

Kể từ ngày 01/09/2024:

  • RAB tiếp tục áp dụng hình thức Thu hộ – Chi hộ học phí cho trường TAKK và trường TREDU cho đến khi có hướng dẫn mới của Trường và Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan.
  • Thời điểm thu Học phí Năm 1: Không thay đổi (thu sau khi sinh viên đậu vào chương trình, và trước khi làm Visa / Giấy phép cư trú).
  • Thời điểm thu Học phí Năm 2: Áp dụng cho cả trường TAKK và trường TREDU, và áp dụng đối với tất cả các chương trình đang tuyển sinh: Thu Học phí của Năm 2 trong vòng 3 tháng sau khi sinh viên đến Phần Lan. Điều này nhằm [1] đảm bảo sỉ số tối thiểu của sinh viên vào Năm 2, và [2] đảm bảo các sinh viên còn lại trong chương trình vào Năm 2 sẽ không bị ảnh hưởng vấn đề học phí. Sinh viên vui lòng chủ động chuẩn bị tài chính cho khoản học phí Năm 2 theo tiến độ nêu trên.
  • Đối với các chương trình đã hoàn tất tuyển sinh và các chương trình đang tuyển sinh mà có phát sinh đóng học phí trước ngày 31/08/2024: Áp dụng hình thức thu học phí theo thỏa thuận Terms of Non-EU Students hiện hành: Học phí của Năm 2 sẽ được đóng khi sinh viên sắp hoàn thành chương trình Năm 1. Đề nghị thanh toán học phí năm 2 được gửi đến sinh viên trong vòng 1-2 tháng trước khi Năm 2 bắt đầu.

Thông báo

ĐỌC THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ BẾP – FOOD SERVICES, TAKK, TAMPERE

ĐỌC THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CHĂM SÓC CSVC, TAKK, TAMPERE

Nhắn Zalo
Gọi điện
error: Content is protected !!