HUẤN LUYỆN
Luyện đầu vào

Tham gia các nội dung huấn luyện tại RAB để tăng khả năng đậu vào các chương trình học. Cách thức và nội dung hướng dẫn / huấn luyện đa dạng, thiết kế riêng cho từng chương trình. Kinh nghiệm cho thấy các buổi hướng dẫn, huấn luyện của RAB giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và chiến lược.

Đăng nhập vào nền tảng học tập của RAB Academy:

Ngoại ngữ

Nhanh gọn, hiệu quả

Chưa tự tin với vốn ngoại ngữ hay chưa lấy chứng chỉ? Hãy gặp RAB, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế lộ trình phù hợp với bản thân, lựa chọn những phương án thi đơn giản, hiệu quả nhất.

Phỏng vấn

Tự tin tỏa sáng

Rất nhiều chương trình yêu cầu thi đầu vào hình thức phỏng vấn (hoặc kết hợp phỏng vấn). Hình thức phỏng vấn đa dạng, tùy chương trình. Phỏng vấn online cần chuẩn bị về kỹ thuật.

Bài luận, reasoning

Chắc ăn, từng bước một

Nhiều kỳ thi đánh giá đầu vào bằng những dạng câu hỏi viết luận, những câu hỏi ngắn. Không quá khó, nhưng cần chuẩn bị để làm tốt.

Toán, logic

Dễ hơn bạn hình dung

Nhiều chương trình đánh đố bạn bằng những bài toán, logic. Muốn làm tốt thì phải làm sao? Phải thực hành những dạng đề nào?