HUẤN LUYỆN
Lộ trình thích nghi: RAB

Tham gia các buổi huấn luyện do RAB tổ chức để trao dồi ngôn ngữ, kỹ năng, văn hóa, kiến thức cần thiết cho việc đi học. Đây là các nội dung training thiết kế riêng theo nhu cầu từng khách, từng nhóm khách của RAB.

Đăng nhập vào nền tảng học tập của RAB Academy:

Giao tiếp tiếng Anh - khởi động lại

2-6 tuần

Sinh viên (và các thành viên gia đình) cần thực hành để khởi động lại tiếng Anh giao tiếp nên đăng ký lớp này. Cực kỳ hữu ích. Tổ chức 1-1 hay theo nhóm.

Finnish Thực Chiến

2-4 tuần

Kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Phần Lan cho người mới bắt đầu. Chú trọng những tình huống giao tiếp thực tế cho người mới đến Phần Lan. Trang bị một số kiến thức về văn hóa Phần Lan.