HUẤN LUYỆN
Lộ trình thích nghi: RAB

Tham gia các buổi huấn luyện do RAB tổ chức để trao dồi ngôn ngữ, kỹ năng, văn hóa, kiến thức cần thiết cho việc đi học. Đây là các nội dung training thiết kế riêng theo nhu cầu từng khách, từng nhóm khách của RAB.

Đăng nhập vào nền tảng học tập của RAB Academy:

Giao tiếp tiếng Anh - khởi động lại

2-6 tuần

Sinh viên (và các thành viên gia đình) cần thực hành để khởi động lại tiếng Anh giao tiếp nên đăng ký lớp này. Cực kỳ hữu ích. Tổ chức 1-1 hay theo nhóm.

Finnish Basics

Bồi dưỡng văn hóa và ngôn ngữ

Giao tiếp hiệu quả bằng Tiếng Phần Lan trong các ngữ cảnh thông thường mà sinh viên và người nhà sẽ gặp trong khoảng thời gian đầu tại Phần Lan. Văn hóa Phần Lan được lồng ghép trong các buổi học. Trainer người Việt có kinh nghiệm sống và làm việc tại Phần Lan, có quốc tịch Phần Lan