HUẤN LUYỆN
Lộ trình chuyên nghiệp

Tham gia các khóa huấn luyện cùng đối tác của RAB để trao dồi ngôn ngữ, kỹ năng, kiến thức cần thiết cho việc đi học. Hãy liên hệ thông qua RAB để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho lộ trình của bạn.

Tiếng Phần Lan

Finest Future

Học tiếng Phần Lan (online) theo lộ trình của tổ chức Finest Future. Bạn có thể học theo lộ trình ngôn ngữ + nghề của Finest Future hay chỉ học ngôn ngữ.

Instant Finnish for Beginners

Edufication

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm hoặc ở lại Phần Lan bạn có thể học trước một số từ và cụm từ của Phần Lan. Khóa học mini này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản của tiếng Phần Lan và giúp bạn gây ấn tượng với bất kỳ người Phần Lan nào mà bạn có thể gặp!