Cảnh báo: về việc mạo nhận đối tác của Công ty

Trong thời gian gần đây, RAB Academy đã nhận được phản ánh từ một số khách hàng (sinh viên) về trường hợp mạo nhận đối tác của Công ty.

Khách hàng (sinh viên) vui lòng đọc Thông báo này để  không phải đối mặt với một số rủi ro không đáng có.

Thông Báo

Nhắn Zalo
Gọi điện