Hình thức học Nghề chính tại Phần Lan: Thực hành

Tại Phần Lan, việc học các kỹ năng lao động cần thiết trong cả ba loại bằng nghề Initial (Cơ Bản), Further (Nâng Cao/Cho người trưởng thành), và Specialist (Chuyên Gia) của sinh viên sẽ được thực hiện thông qua học tập qua thực hành hay còn gọi là qua Practical Trainings. Có thể khẳng định, Practical Trainings là hình thức học chính của sinh viên học Nghề.

error: Content is protected !!