#CuộcĐờiThứHai

Do trường có đầy đủ những thiết bị thực tế đi kèm theo bài giảng của giáo viên, do vậy sinh viên dễ hình dung và tiếp thu bài.

error: Content is protected !!