Giáo dục nghề (VET) ở Phần Lan

Giáo dục nghề (VET) ở Phần Lan Bài viết bản quyền của RAB Giáo dục nghề (VET): Không có chỉ mỗi Giáo viên là người chịu trách nhiệm giảng dạy mà còn có các Hướng dẫn viên ở chỗ làm. Hướng dẫn viên chính là những cố vấn và chỉ dẫn sinh viên hoàn thành […]

error: Content is protected !!