38 kết quả bài viết

sắp xếp

18.12.2020 Du học

Giáo dục Đại học ở Phần Lan: Triết lý không bỏ lại ai phía sau

Một báo cáo mới, được xuất bản bởi Trung tâm Đánh giá Giáo dục Phần…

14.12.2020 Lập trình

Dạy lập trình kiểu Phần Lan

Lập trình, năng lực đọc và viết ngôn ngữ của phần mềm máy tính, được…

07.12.2020 Du học

Du học thời 202X: Thời người học làm chủ cuộc chơi

Thời kỳ trước đây, chuyện đi du học chủ yếu tập trung ở một số…

01.12.2020 Lập trình

Cách Phần Lan đưa Lập trình vào Chương trình giáo dục

Phần Lan là một quốc gia sớm đưa Lập trình vào chương trình học bắt…

01.12.2020 Lập trình

Dùng lập trình và robotics để thúc đẩy hứng thú học Toán

Ở một số nước Bắc Âu, Tư duy thuật toán / Lập trình được đưa…

23.11.2020 Du học

Giáo dục Đại học ở Phần Lan: các kênh tìm kiếm, xác minh thông tin

Bạn có thể đọc bài viết này nếu quan tâm đến cơ hội học tập…

28.09.2018 Lập trình

Dạy lập trình trong trường học: một góc nhìn Phần Lan

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đề cập đến ý tưởng về một…

Đăng ký tư vấn

Liên Hệ