Sử dụng Tư duy phản biện để “ước mơ lớn hơn” và tự tin thực hiện ước mơ của mình! Big Goals. Big Success.

Hội thảo được thực hiện bổi Cô Kelly Norman, Người bản xứ Mỹ, Giảng viên cao cấp tại nhiều trường Đại học lớn tại Việt Nam & Mỹ. Từ năm 2004 đến nay, cô có nhiều năm trực tiếp hướng dẫn và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam về chủ đề Tư duy phản biện (TDPB). Giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam phát triển các kỹ năng xung quanh chủ đề TDPB từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó truyền cảm hứng và cung cấp các kỹ thuật giúp họ tự tin sử dụng TDPB trong các quyết định hằng ngày của mình, bao gồm việc lựa chọn con đường học vấn, nghề nghiệp.

Buổi hội thảo không thu phí người tham dự.

Đối tượng tham dự:

Buổi học phù hợp với: Học sinh cấp 2, 3, Sinh viên, và Phụ huynh. Tiếng Anh trung bình trở lên. Ngôn ngữ: Thuyết trình bằng tiếng Anh, Slides có lượt dịch sang tiếng Việt.

Thời gian và địa điểm:

Chủ nhật, 10:00-11:00 giờ sáng, ngày 12/9/2021. Tổ chức dạng sự kiện online qua Zoom

Nội dung của buổi hội thảo:

Tiếp cận tư duy phản biện một cách dễ hiểu nhất / Framework: hướng dẫn dùng tư duy phản biện để thiệt lập, đánh giá, và duy trì lựa chọn nghề nghiệp, và con đường học vấn (Phụ huynh cũng nên biết những kỹ thuật này!) / Dùng tư duy phản biện để “ước mơ lớn”, để thành công / Nghe tiếng Anh bản xứ và học các từ vựng mới trong chủ đề tư duy phản biện / Game

Cô Kel (Kelly Norman)

Đây là hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện cộng đồng RABx của RAB ACADEMY

Đăng ký tư vấn

Liên Hệ