Du học Chuyển tiếp

service

Du học chuyển tiếp – Con đường tiết kiệm nhất để lấy bằng Đại học Nước ngoài!

Sự thật là như vậy. Du học chuyển tiếp hy còn gọi là du học “transfer”, du học “2+2”, “3+1”. Theo đó, sinh viên đã vào 1 trường Đại học của Việt Nam và đi theo các chương trình liên kết / chuyển tiếp có sẵn của trường. Sinh viên sẽ học 1-2 hoặc đến 3 năm tại Việt Nam và chuyển tiếp sang nước ngoài cho những năm còn lại. Trước đó, hai phía nhà trường đã xét công nhận môn học và tín chỉ của nhau.

Đây là hình thức du học lý tưởng nhất cho:

  • Sinh viên muốn đi du học nhưng chưa có sự chuẩn bị từ những năm THPT (không học THPT nước ngoài, không học dự bị)
  • Sinh viên có muốn tiết kiệm thật nhiều chi phí
  • Sinh viên không muốn thi những kỳ thi Đại học của nước ngoài, sinh viên muốn tận dụng kỳ thi Đại học ở Việt Nam để vào thẳng Đại học nước ngoài
  • Sinh viên không muốn ở nước ngoài quá lâu, chỉ muốn có trãi nghiệm 1-2 năm
  • Sinh viên muốn có sự so sánh giữa Đại học Việt Nam và Đại học nước ngoài
  • Sinh viên muốn sự an toàn, hậu thuẫn của 2 bên trường Đại học (thực tế với sự hậu thuẫn này, khả năng đậu visa của sinh viên chuyển tiếp cũng khá cao)

Sinh viên có thể tiết kiệm đến mức nào?

Rất nhiều! Lấy ví dụ: Sinh viên tham gia chương trình chuyển tiếp 3+1 của 1 trường ĐH Việt Nam và 1 ĐH Mỹ. Kế hoạch tài chính sẽ nhìn như thế này:

Năm 1: Học phí 3,000 USD thay vì 25,000 USD, sinh hoạt phí 3,000 USD thay vì 20,000 USD

Năm 2: Học phí 3,000 USD thay vì 25,000 USD, sinh hoạt phí 3,000 USD thay vì 20,000 USD

Năm 3: Học phí 3,000 USD thay vì 25,000 USD, sinh hoạt phí 3,000 USD thay vì 20,000 USD

Năm 4: Học phí 25,000 USD, sinh hoạt phí 20,000 USD

  • Sinh viên tiết kiệm 22,000 USD * 3 năm = 66,000 USD học phí
  • Sinh viên tiết kiệm khoảng 17,000 USD * 3 năm = 51,000 USD tiền sinh hoạt

level

Liên hệ với chúng tôi

Hoặc gọi cho chúng tôi

028 222 02078

Đăng ký tư vấn

Liên Hệ